Prodej bytu a daně. Jaké máme povinnosti?

Prodej bytu a daně. Jaké máme povinnosti?

Správně tušíte, že uzavřením kupní smlouvy, převodem v katastru, předáním bytu a peněz, prodej bytu nekončí. Podíváme se proto na povinnosti prodávajícího z pohledu daňového a řeč bude o bytě v osobním vlastnictví. Věnovat se budeme dani z nemovitosti, dani z příjmu i dani z nabytí nemovitosti.


Daň z nemovitosti

Byt jsme prodali a žádnou nemovitost už nevlastníme. Tak co? Jakápak daň z nemovitosti? K nepříjemnostem se ovšem dopracovat můžeme. Jak? Jednoduše tak, že svému správci daně na územním pracovišti našeho finančního úřadu neoznámíme, že už nemovitost nevlastníme. Přestože katastrální úřady převody nemovitostí finančním úřadům hlásí, neznamená to, že my už finanční úřad nezajímáme. Tak jednoduché to skutečně není. Dle devátého odstavce § 13a zákona č. 338/1992 Sb. (zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí) máme povinnost na příslušném územním pracovišti finančního úřadu nahlásit skutečnost, že jsme nemovitost pozbyli. Forma nahlášení není dána, a z vlastní zkušenosti vím, že je možné tak učinit i telefonicky. Ale jak se říká, "co je psáno, to je dáno" a tak doporučuji, sepsat na list papíru jednoduché oznámení o tom, že jsme k tomu a tomu datu tu a tu nemovitost pozbyli, to na územní pracoviště finančního úřadu doručit a přijetí si nechat potvrdit.


Daň z příjmu

Prodej bytu (nebo jakékoli nemovitosti) představuje příjem. I přesto, že existuje řada případů, kdy je prodávající při prodeji bytu od této daně osvobozen, tak prodej bytu dani z příjmu podléhá. Kdy jsme tedy od placení daně z příjmu při prodeji bytu/nemovitosti osvobozeni?
1) v případě, že jsme byli vlastníkem prodávaného bytu/nemovitosti minimálně 5 let
2) v případě, že jsme měli v prodávaném bytě/nemovitosti bydliště nejméně 2 roky (bydliště nemusí být shodné s trvalým bydlištěm)
3) v případě, že utržené peníze využijeme pro uspokojení vlastní bytové potřeby
4) v případě, že jsme prodávaný byt zdědili a časový test (viz okolnosti v bodě 1 a 2) splnil zůstavitel.


Daň z převodu nebo daň z nabytí?

Daň z převodu nemovitosti byla zrušena a nahradila jí daň z nabytí. Daňovou povinnost tak přenesl stát z prodávajícího na kupujícího, takže pokud někdo s daní z převodu operuje, uvízl v minulosti. Kupující se nevyhne 4% dani, se kterou už ale jako prodávající nemáme nic společného.

Nepatrně jiné povinnosti na nás čekají v případě, že prodáváme byt družstevní. O nich příště.

Chyby v daňové oblasti mohou být velmi bolestivé a tak před nimi osobně při prodeji jakéhokoli bytu nebo nemovitosti své prodávající chráním. Obraťte se na mě a přesvědčte se. Pokud je situace složitější, je nepochybně nejlepším řešením daňový poradce.

Potřebujete vědět, kde sídlí územní pracoviště vašeho finančního úřadu? Tady je jejich seznam.

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů