Termín podání přiznání k dani z nemovitostí a další povinnosti

Termín podání přiznání k dani z nemovitostí a další povinnosti

Vlastnit byt je většinou fajn, i když z toho plynou nějaké povinnosti. Aby nás nezaskočily, podívejme se na ně. Řeč bude o bytě v osobním vlastnictví a povinnosti se budou trochu lišit dle toho, zda jsme jej koupili nebo nabyli darováním, případně děděním. Co nás čeká?

V katastru nemovitostí jsme už zapsáni jakožto vlastníci bytu, byt jsme převzali a můžeme se věnovat jeho úpravám nebo rovnou bydlet či pronajímat. Nedá se říci, kterou z povinností bychom měli řešit hned jako první, důležité jsou ale lhůty, do kdy musejí být splněny.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Obvykle jako první řešíme daňové přiznání k dani z nabytí a úhradu daně z nabytí. Nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad našeho vlastnického práva do katastru nemovitostí, vyplníme příslušné formuláře, přiznání podáme a daň uhradíme. Tato daň se nás netýká v případě, že jsme byt zdědili nebo nám byl darován. Daň z nabytí nahradila dřívější daň z převodu a je ve výši 4 % z kupní ceny.

Daň z nemovitých věcí

Nejpozději do 31. ledna roku následujícího po tom, v němž jsme byt koupili, podáme přiznání k dani z nemovitých věcí. Daň z nemovitých věcí uhradíme na základě Finanční správou zaslané složenky do konce května. Složenka dorazí až v květnu, takže do té doby nepropadejme panice a počítejme s ní. Tato daň se nás týká vždy, bez rozdílu toho, jak jsme byt získali, a můžeme se na ni těšit každý rok.

Oznamovací povinnost vůči společenství vlastníků

§ 1177 občanského zákoníku nám ukládá povinnost nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy jsme se dozvěděli, že jsme vlastníkem bytu, oznámit společenství vlastníků jednotek, že jsme jednotku (byt) do vlastnictví nabyli. A to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost. Tuto povinnost máme pochopitelně i v případě, že nebudeme v bytě bydlet, ale budeme jej pronajímat. V takovém případě navíc společenství nahlásíme i jméno a adresu osoby, s níž nájemní smlouvu uzavíráme.

Další povinnosti ve vztahu k ostatním vlastníkům a společenství vlastníků

Významnou povinností je řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí. Ty bývají detailně definovány ve stanovách a v domovním řádu. V obecné rovině je řeší občanský zákoník, který povinnostem vlastníka jednotky věnuje celý pododdíl, tvořený paragrafy 1175 – 1184.

Zdá se Vám, že je povinností hodně? Ano i ne. Často slýchám, že vlastnit byt v osobním vlastnictví je pohodovější, než mít byt družstevní a zodpovídat se družstvu. Pravdou je, že družstva mají obvykle jasněji definovaná pravidla a to může být pro mnohé z nás trochu omezující. Jak v případě družstevního bytu, tak v případě bytu v osobním vlastnictví, Vás ale procesem nákupu, prodeje i pronájmu spolehlivě a bezpečně provedu.

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů