Zákon o realitním zprostředkování. Jsem připraven a už pěkně dlouho.

Zákon o realitním zprostředkování. Jsem připraven a už pěkně dlouho.

Zákon o realitním zprostředkování vešel v platnost dnešním dnem, úterkem 3. 3. 2020. Jeho vytvoření  se, po dlouhé roky trvajících snahách o zregulování českého realitního trhu, může jevit jako vítězství gigantických rozměrů. Snahy o zavedení nějaké regulace se tady totiž objevovaly už od devadesátých let. Návrhy a požadavky našich profesních sdružení však nebývaly z různých důvodů zákonodárci vyslyšeny. Zpracované návrhy zákona tak vždy zmizely v šuplících a na místo smysluplné kultivace se trh měnil ve větší a větší džungli.

Nyní byl zákon vytvořen. Pojďme se proto podívat na to, co se změnilo a zda to pro naše klienty přinese něco zásadního. Řeč bude o 3 nových povinnostech pro realitní zprostředkovatele, které mohou být považovány za důležité.

Zákonné pojištění odpovědnosti

Zákon o realitním zprostředkování přináší realitním zprostředkovatelům povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti. To dává smysl. Osobně si myslím, že je pojištění odpovědnosti pro některé situace dobrá věc a máme jej uzavřeno už dvě desetiletí. Jsem ale i toho názoru, že by se nikdo neměl nechat omráčit slovním spojením zákonné pojištění odpovědnosti a věřit v to, že pojistka pokryje všechny případné škody, které v souvislosti s realitní činností mohou vzniknout. Naopak. Když se nad tím trochu zamyslíme, dospějeme snadno k závěru, že zrovna pojištění běžné zákazníky na realitním trhu příliš neochrání. Jednoduše, není možné nikoho pojistkou ochránit třeba před zpronevěřením peněz. O majetek a své peníze se přitom zákazníci obávají nejvíce.

Úschova peněz

Zákon o realitním zprostředkování neumožňuje nabízet úschovu kupní ceny na účtech kanceláře. Současně ale nevylučuje, aby realitní zprostředkovatel úschovu provedl v případě, že je o to zákazníky požádán. Úschova na účtu kanceláře tak může být za splnění určitých podmínek provedena. V našem případě už přes dvacet let využíváme jako součást servisu advokátní úschovu u osvědčené advokátní kanceláře. Ta nekompromisně ke každému obchodnímu případu otevírá samostatný účet a je pojištěna vysoko nad rámec zákonných povinností. Nejedna přísná kontrola ze strany České advokátní komory potvrdila, že je to přesně tak, jak to má být. V případě, že nevyužijeme služeb advokáta, máme k dispozici notáře a ten opět za stejných podmínek úschovu bezpečně zajistí. Zde se pro nás tedy nic nemění a bezpečnost je zaručena tak, jako doposud.

Odborná způsobilost

Zákon o realitním zprostředkování nově zavádí požadavek na odbornou způsobilost osob, které realitní činnost provádějí. To také dává smysl. Zaklínadlo, které jsem v souvislosti s přípravou tohoto zákona slýchal - tedy, že doposud mohl realitní činnost provádět kdokoli, považuji ale za přihlouplý populismus. A nové nastavení kritérií pro onu způsobilost, považuji za nic neřešící. Víra v to, že se bude (třeba) prodejům a pronájmům bytů věnovat absolvent vysoké školy ekonomického, právního nebo stavebního zaměření a jeho školní kvalifikace jej kvalitativně posune před ostatní, mi přijde dost odtržená od reality. Zákon ale umožňuje pracovat v realitní branži i lidem, kteří mají "jen" středoškolské vzdělání, nebo dokonce jen základní za předpokladu, že doloží svou praxi. No a ten, kdo praxi nedoloží, může absolvovat vzdělání a zkoušku, které jej budou k práci opravňovat. Mohl bych to celé hodit za hlavu a říci si, že praxi mám víc než dostatečnou a pro vylepšení toho všeho i stavební vzdělání (byť ne vysokoškolské). Stanovené požadavky mi prostě dobré ale nepřijdou a už vůbec si nemyslím, že zrovna stanovení těchto kritérií bude pro klienty na realitním trhu přínosem. Jako řešení jsem čekal licencování a toho jsem se nedočkal. 

Zde se můžete podívat, jak pracuji a co o tom soudí mí klienti.

Napište mi, co si o realitním zprostředkování myslíte Vy? Jaká opatření a změny by Vám přišly prospěšné?

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů