Úschova kupní ceny – část 4: Úschova kupní ceny u advokáta

5. 2. 2024

Ne každý z nás se dobře zná s nějakým dobrým a důvěryhodným advokátem, který může a chce poskytovat tento typ služby svým klientům. Nejčastěji se tato smlouva nazývá: „smlouva o advokátní úschově finančních prostředků“ nebo „dohoda o správě finančních prostředků“.

Kdo je advokát a kdo ne, to si lze snadno ověřit na webu České advokátní komory (ČAK) - kde se dozvíte i zaměření a specializace příslušného advokáta apod.

Po různých zprávách z tisku o zpronevěrách peněz svých klientů advokátem v dřívějších dobách možná nemusíte mít k této instituci takovou důvěru, jakou máte třeba k bance. Ale podle mého soudu jde dnes o úplně něco jiného, jak tomu bývávalo kdysi. To ještě vysvětlím níže.

Advokáti a notáři jsou dnes nejčastěji využívanými schovateli finančních prostředků. To proto, že poskytují komplex všech služeb spojených s převodem nemovitostí – jde hlavně o prověření všech dokumentů, sepsání kupní smlouvy, úschovu peněz, ověření podpisů, nebo i v případě potřeby úschovu jakýchkoli listin (i případných směnek a dalších zajištění), dále se starají o administrativu spojenou s přepisem vlastnického práva v katastru nemovitostí, tak aby vše dopadlo zdárně, poskytují rady, řešení a nápady ve složitých situacích, ve kterých by si běžný člověk nevěděl rady.

Co nám může připadat jako nesmírně složitá záležitost, to pro tyto osoby je každodenní rutina. Advokáti (ale i notáři) jsou navíc seznámeni s mnoha případy soudních pří, a mají tak dobrou představu, na co si dát pozor.

Činnost advokáta podléhá regulím České advokátní komory, a ta dnes určuje, jak má správně vypadat advokátní úschova. A advokátní komora často kontroluje advokáty, kteří poskytují tento typ služby svým klientům, zda dodržují zákony a plní nařízení ČAK .

Zde v Praze advokáti pro své úschovy využívají služeb jen několika bank, které umí vyhovět příslušným požadavkům. Každá úschova má svůj neopakovatelný nový účet, kterým je oddělen majetek advokáta od majetků jeho klientů, a kde je bance známo, kdo je nynější majitel peněz, a kdo se má stát příštím majitelem peněz - a tedy komu na které účty mají být peníze vydány. To v podstatě znemožňuje, aby si advokát převedl peníze jinam, než kam skutečně patří – a tedy peníze zpronevěřil. Advokát také svým majetkem v případě problémů ručí.

Vylučuje to i to, aby peníze byly zahrnuty do dědictví v případě úmrtí advokáta či do exekucí v případě úpadku podnikání advokáta. V případě možných potíží se můžete obrátit na ČAK.

Advokát je dále povinen každou úschovu nahlásit České advokátní komoře do její evidence!

Advokát, musí mít pojištění odpovědnosti alespoň na 7 miliónů korun (zpravidla mají pojistky mnohem vyšší, kdy toto platí i pro tzv. ztrátu peněz (například záměnu čísla účtu – překlepy či přehlédnutí). Pokud je však uschovávaná částka vyšší jak pojistka advokáta, musí se advokát na částku přesahující jeho pojistku připojistit. A proto doporučuji si tuto skutečnost nezapomenout ověřit a peníze skládat do úschovy pouze tam, kde je pojištění garantováno ve výši odpovídající alespoň výši kupní ceny. 

Advokát dle nařízení ČAK má mnoho povinností. Například má za povinnost provést identifikaci klientů, nebo prověřit původ peněz klientů dle zákona  č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Nevím jak Vy, ale já na základě toho všeho, co vím, pokud jde o převody majetků v ceně miliónů korun, pokládám úschovy peněz u advokátů, i díky jejich vysoké flexibilitě, za nejlepší volbu právě kvůli mnoha dalším souvisícím službám, které poskytují. Pokud jde o ceny, my realitní makléři běžně máme od svých advokátů „množstevní slevy“, a tak se nezdráháme služeb advokátů v nejlepším zájmu našich klientů využívat.

Potřebujete poradit, jak postupovat při prodeji či pronájmu bytu či nemovitosti?

Chystáte se na prodej či pronájem, ale nechcete vše zařizovat sami?

Neváhejte se obrátit na mě!

Rád pro Vás odvedu veškerou práci od ocenění bytu či nemovitosti až po finální podpis smlouvy i předání nemovitosti kupci či nájemci.

< Zpět na všechny články